Tradicamp

Ogólnopolskie Spotkania
Wiernych Tradycji Łacińskiej

Spotkania są wydarzeniem dorocznym, stanowiącym jeden z trzech filarów budowy wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze ogólnokrajowym. Elementem niezbędnym w tej budowie są relacje międzyludzkie. Kwintesencja dorocznych spotkań to katecheza, rodzinna szkoła wiary, warsztaty chorałowe, ministranckie, obóz młodzieżowy, kolonie, wspólnie spędzony czas wakacyjnego wypoczynku, a wszystko to w atmosferze modlitwy.

Tradiclaromontana

Ogólnopolska Pielgrzymka
Wiernych Tradycji Łacińskiej
na Jasną Górę

Pielgrzymka jest wydarzeniem dorocznym, stanowiącym jeden z trzech filarów budowy wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze ogólnokrajowym. Elementem niezbędnym w tej budowie jest wysiłek pątniczy. Kwintesencja dorocznych pielgrzymek to pokuta, modlitwa błagalna, wstawiennicza, dziękczynna, czuwanie, konferencje duchowe i formacyjne, wspólne pielgrzymowanie a także Akt Zawierzenia przed Bogarodzicą.

Tradicolekcje

Ogólnopolskie Rekolekcje
Wiernych Tradycji Łacińskiej

Rekolekcje są wydarzeniem dorocznym, stanowiącym jeden z trzech filarów budowy wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze ogólnokrajowym. Elementem niezbędnym w tej budowie jest formacja duchowa. Kwintesencja dorocznych rekolekcji to wspólne odkrycie i odnowa powołania wiernych Tradycji Łacińskiej w Kościele, budowa pobożności, wzmocnienie, wyciszenie, adoracja, rozważania, a także kierownictwo duchowe.